Stowarzyszenie Topografie

Znamy Łódź. Znamy się na Łodzi.

partycypacja pionowa

Partycypacja

Dg pionowy

Departament Gier

robimy gry
Miastograf pionowy

Miastograf

zbieramy historie

Stowarzyszenie Topografie zostało założone w 2007 roku i od tego czasu realizuje swoją misję wzmacniania identyfikacji łodzian ze swoim miastem. Prowadzi działania nastawione na upowszechnienie partycypacji w przestrzeni miejskiej, rozwój życia kulturalnego miasta oraz ożywianie pamięci o ważnych wydarzeniach z jego przeszłości. Stowarzyszenie ma w swoim dorobku organizację wielu gier miejskich i przedsięwzięć poświęconych historii Łodzi. Tworzy m.in. programy edukacji regionalnej, prowadzi przestrzeń Poziom Wyżej, czy portal „Miastograf.pl” – Cyfrowe Archiwum Łodzian.

Projekt „Opowieści z miasta włókniarek” dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego