Archiwa kategorii: Zabytki

Nowa strona Stowarzyszenia dedykowana łódzkim zabytkom!

Komentarze wyłączone 800 odwiedzin0

W 2022 r. zrealizowaliśmy projekt: „Łódzkie zabytki w kadrze społecznych reporterów”.

Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Dziedzictwa i programu Wkładów Własnych Miasta Łodzi, powstała strona gromadząca informacje o najcenniejszych budynkach pod względem historycznym w Łodzi – www.zabytkilodzi.pl

To unikatowy w skali kraju portalu internetowy, który przyczynia się do znaczącego wzrostu świadomości mieszkańców Łodzi i Polski co do liczby i wysokiej wartości kulturowej zabytków Łodzi. Zależy nam aby prezentować obiekty mniej znane, szczególnie kamienice, tak aby odczarować Łódź jako miasto bez zabytków, czy bez historii. Docelowo planujemy umieścić tu informacje o wszystkich obiektach zabytkowych znajdujących się na terenie Łodzi, tworząc ich internetową encyklopedię.

Jednocześnie portal umożliwia społeczne monitorowanie stanu budynków i ułatwia alarmowanie odpowiednich służb, jeśli będzie dochodziło do rażących zaniedbań lub umyślnych uszkodzeń. Projekt pozwalaj zbudować model przyszłej współpracy z osobami zainteresowanymi lokalnym dziedzictwem i społeczną pracą przy powiększaniu bazy danych portalu. Strategicznym celem istnienia strony i funkcjonowania całego projektu, jest wzrost świadomości społecznej mieszkańców Łodzi, w zakresie roli i wartości zabytkowego dziedzictwa materialnego Łodzi oraz sposobów jego ochrony, poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat zabytkowej zabudowy miasta.

ZAJMUJEMY SIĘ:

  • Identyfikowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego i poszerzaniem wiedzy o nim i o jego wartościach.
  • Zwiększeniem świadomości przynależności obiektów zabytkowych w Strefie Wielkomiejskiej Łodzi oraz uświadomienie mieszkańcom zakresu odpowiedzialności za nie poszczególnych osób, firm, czy instytucji, poprzez zamieszczenie stosownych informacji o statusie właścicielskim nieruchomości.
  • Zwiększeniem świadomości mieszkańców, co do wpływu własnych działań na ochronę dziedzictwa materialnego Łodzi.
  • Integracją mieszkańców wokół dobra wspólnego, jakim są obiekty zabytkowe znajdujące się w Strefie Wielkomiejskiej Łodzi.
  • Animowaniem działalności społecznej, na polu ochrony dziedzictwa i opieki nad dziedzictwem kulturowym.
  • Budową i rozwijaniem kapitału społecznego poprzez aktywizację i włączenie się społeczności lokalnych we wspólne działania na rzecz poznawania, ochrony i opieki nad lokalnym dziedzictwem kulturowym, poprzez zaangażowanie wolontariuszy we wspólne działania dokumentacyjne łódzkich zabytków.
  • Wypracowaniem optymalnego modelu społecznej ochrony dziedzictwa kulturowego, zbudowanie sieci współpracy i forum wymiany doświadczeń wokół idei monitorowania stanu dziedzictwa materialnego Łodzi, dzięki współpracy z partnerami instytucjonalnymi projektu.
  • Propagowaniem postawy opartej na świadomym i twórczym korzystaniu z nowych mediów oraz zasobów informacyjnych w procesie edukacji kulturalnej, podnoszeniu kompetencji cyfrowych odbiorców.

Zapraszamy na stronę 🙂

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla Dziedzictwa.