Od 2010 roku prowadzimy działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji w Łodzi i poza jej granicami. Realizujemy kampanie informacyjne, edukacyjne i promocyjne na rzecz budżetu obywatelskiego, a także procesy konsultacyjne na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi.

Poza wspomnianymi działaniami, jesteśmy także partnerami wielu projektów związanych z szeroko pojętą partycypacją i rewitalizacją. Zabieramy głos w ważnych społecznych sprawach, dyskutujemy, doradzamy i informujemy.

Obecnie przy działalności w zakresie partcypacji współpracujemy z Fundacją Miejski Kolektyw.

Nasze doświadczenie

W ramach kampanii informacyjnej budżetu obywatelskiego na 2018 rok prowadzimy punkt konsultacyjny, warsztaty partycypacyjne dla uczniów i uczennic a także spotkanie konsultacyjne, dotyczące złożonych propozycji zadań (maj-czerwiec)

W ramach kampanii konsultacyjno-edukacyjnej, dotyczącej Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego prowadziliśmy punkty konsultacyjne na terenie miasta -po trzy punkty w każdym z czterech dni trwania kampanii.

Budżet obywatelski 2017

W ramach kampanii informacyjnej w 2016 roku realizowaliśmy serię Maratonów Pisania Zadań do budżetu obywatelskiego, doradzaliśmy i wspieraliśmy autorów i autorki propozycji zadań.

Budżet obywatelski 2016

W ramach kampanii informacyjnej i edukacyjnej w 2015 roku prowadziliśmy spotkania dla mieszkańców i mieszkanek, przygotowaliśmy zestaw materiałów informacyjnych oraz edukacyjnych, wspieraliśmy także kampanię promocyjną Urzędu Miasta Łodzi na wszystkich etapach budżetu obywatelskiego. Dowiedz się więcej

Budżet obywatelski 2015

W ramach kampanii informacyjnej i edukacyjnej w 2014 roku prowadziliśmy spotkania z mieszkańcami i mieszkankami na których wyjaśnialiśmy jak działa budżet obywatelski, przygotowaliśmy materiały promocyjne i edukacyjne, zorganizowaliśmy przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi Sobotę z Budżetem Obywatelskim. Dowiedz się więcej 

Budżet obywatelski 2014

W ramach kampanii informacyjnej, edukacyjnej i promocyjnej w 2013 stworzyliśmy zestaw materiałów promujących budżet obywatelski (w tym krótkich filmów, plakatów, strony internetowej, etc.), prowadziliśmy spotkania informacyjne dla mieszkańców i mieszkanek miasta, doradzaliśmy i odpowiadaliśmy na pytania. Do naszych zadań należała kompleksowa obsługa nie tylko etapu zgłaszania propozycji zadań lecz także weryfikacji i głosowania. Dowiedz się więcej 

Konsultacje społeczne

Model Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+

ZDIT

Na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu z Łodzi przeprowadziliśmy 36 spotkań konsultacyjnych – po jednym na każdym osiedlu – każde z nich składało się z części otwartej (prezentacja Modelu + dyskusja) oraz warsztatowej (praca nad rekomendacjami do Modelu przy wykorzystaniu map miasta) Zobacz raport końcowy z konsultacji społecznych

Odcinamy się od bałaganu - park kulturowy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi

Przechwytywanie

Stowarzyszenie Topografie pomagało przy tworzeniu harmonogramu oraz scenariusza konsultacji. Realizatorem konsultacji była Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK.

Funkcjonowanie placu Dąbrowskiego i jego bezpośredniego otoczenia

konsultacje plakat a4

Na zlecenie Biura Architekta Miasta Łodzi zorganizowaliśmy spotkanie z mieszkańcami i mieszkankami Łodzi dotyczące funkcjonowania placu Dąbrowskiego. W ramach spotkania przeprowadzona została dyskusja o potencjalnych kierunkach zmiany oraz warsztaty w mniejszych grupach, których celem było zebranie opinii i rekomendacji odnośnie przestrzeni publicznej. Zobacz raport z konsultacji społecznych

Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2014-2017

zabytki

Na zleconym przez Miejskiego Konserwatora Zabytków spotkaniu konsultacyjnym (prezentacja, dyskusja, praca warsztatowa) konsultowaliśmy z mieszkańcami i mieszkankami cele Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Konsultacje projektu programu „Atrakcyjne przestrzenie miejskie”

Atrakcyjne przestrzenie

Na zlecenie Biura Architekta Miasta łodzi przygotowaliśmy fabularyzowany spacer po przestrzeniach publicznych (zobacz film) oraz otwarte spotkanie konsultacyjne połączone z pracą warsztatową. Zobacz raport z konsultacji społecznych 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ul. Piotrkowskiej

Microsoft Word - informacja mpzp 93 oficjalna

Na zlecenie Biura Architekta Miasta Łodzi przeprowadziliśmy 6 spotkań konsultacyjnych (spotkanie otwarte + warsztaty) dotyczących Planu. Zobacz raport z konsultacji społecznych