Nowa strona Stowarzyszenia dedykowana łódzkim zabytkom!

Komentarze wyłączone 646 odwiedzin0

W 2022 r. zrealizowaliśmy projekt: „Łódzkie zabytki w kadrze społecznych reporterów”.

Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Dziedzictwa i programu Wkładów Własnych Miasta Łodzi, powstała strona gromadząca informacje o najcenniejszych budynkach pod względem historycznym w Łodzi – www.zabytkilodzi.pl

To unikatowy w skali kraju portalu internetowy, który przyczynia się do znaczącego wzrostu świadomości mieszkańców Łodzi i Polski co do liczby i wysokiej wartości kulturowej zabytków Łodzi. Zależy nam aby prezentować obiekty mniej znane, szczególnie kamienice, tak aby odczarować Łódź jako miasto bez zabytków, czy bez historii. Docelowo planujemy umieścić tu informacje o wszystkich obiektach zabytkowych znajdujących się na terenie Łodzi, tworząc ich internetową encyklopedię.

Jednocześnie portal umożliwia społeczne monitorowanie stanu budynków i ułatwia alarmowanie odpowiednich służb, jeśli będzie dochodziło do rażących zaniedbań lub umyślnych uszkodzeń. Projekt pozwalaj zbudować model przyszłej współpracy z osobami zainteresowanymi lokalnym dziedzictwem i społeczną pracą przy powiększaniu bazy danych portalu. Strategicznym celem istnienia strony i funkcjonowania całego projektu, jest wzrost świadomości społecznej mieszkańców Łodzi, w zakresie roli i wartości zabytkowego dziedzictwa materialnego Łodzi oraz sposobów jego ochrony, poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat zabytkowej zabudowy miasta.

ZAJMUJEMY SIĘ:

 • Identyfikowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego i poszerzaniem wiedzy o nim i o jego wartościach.
 • Zwiększeniem świadomości przynależności obiektów zabytkowych w Strefie Wielkomiejskiej Łodzi oraz uświadomienie mieszkańcom zakresu odpowiedzialności za nie poszczególnych osób, firm, czy instytucji, poprzez zamieszczenie stosownych informacji o statusie właścicielskim nieruchomości.
 • Zwiększeniem świadomości mieszkańców, co do wpływu własnych działań na ochronę dziedzictwa materialnego Łodzi.
 • Integracją mieszkańców wokół dobra wspólnego, jakim są obiekty zabytkowe znajdujące się w Strefie Wielkomiejskiej Łodzi.
 • Animowaniem działalności społecznej, na polu ochrony dziedzictwa i opieki nad dziedzictwem kulturowym.
 • Budową i rozwijaniem kapitału społecznego poprzez aktywizację i włączenie się społeczności lokalnych we wspólne działania na rzecz poznawania, ochrony i opieki nad lokalnym dziedzictwem kulturowym, poprzez zaangażowanie wolontariuszy we wspólne działania dokumentacyjne łódzkich zabytków.
 • Wypracowaniem optymalnego modelu społecznej ochrony dziedzictwa kulturowego, zbudowanie sieci współpracy i forum wymiany doświadczeń wokół idei monitorowania stanu dziedzictwa materialnego Łodzi, dzięki współpracy z partnerami instytucjonalnymi projektu.
 • Propagowaniem postawy opartej na świadomym i twórczym korzystaniu z nowych mediów oraz zasobów informacyjnych w procesie edukacji kulturalnej, podnoszeniu kompetencji cyfrowych odbiorców.

Zapraszamy na stronę 🙂

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla Dziedzictwa.

Karol Hiller – Transformacje

Komentarze wyłączone 2891 odwiedzin0

Płaszczyzny życia, niekoniecznie euklidesowe, krzyżują się z płaszczyznami sztuki, jedno przenika drugie, jedno drugim się staje. Oto struktura całostkowa, w której właściwie elementów rozpatrywać nie można w odosobnieniu od innych
J. Czechowicz, Oblicze nowej sztuki

Po środku wisi on. Zupełnie samotny, statyczny. Wokół niego wiele się dzieje i chociaż wszystko jest czarno-białe, to jednak obraz tętni życiem, pulsuje. On nadal wisi. Gdy się bliżej przyjrzymy widać tak wiele, choć z daleka to tylko gra szarości i czerni. Świat pozbawiony dźwięku zdaje się być ograniczony, stanowi dwuwymiarową płaszczyznę, zawężoną tylko do pola widzenia naszych oczu. Gdy zaś zamkniemy oczy i zdamy się tylko na dźwięk – świat stanie się przestrzenią, której granice zatrą się w niewidocznym horyzoncie. Połączenie tych dwóch sposobów percepcji daje synergiczny obraz wielowymiarowego świata z całą paletą możliwości interpretacji.

„Karol Hiller – Transformacje” to próba opowiedzenia i zinterpretowania twórczości jednego z najważniejszych łódzkich artystów za pomocą muzyki. Nie będzie to typowy koncert, bardziej wydarzenie muzyczne, wymagające od widza zanurzenia się w fali dźwięków i strukturze jednego z obrazów Karola Hillera.

gdzie: Łódź – Format (Tymienieckiego 3)
kiedy: 19.10.2017 r. (czwartek) – godzina ok. 20.30
kto: EC2

WSTĘP WOLNY

„EC2 założyliśmy w 2014 roku, lecz znamy się od lat i gramy razem od lat. Nie gramy piosenek. Nie umiemy o sobie mówić. Nie umiemy zdefiniować tego co robimy. Staramy się opisać naszą codzienność dźwiękami.

Pierwszy materiał zrobiliśmy w 2 miesiące. Po debiutanckim koncercie w 2014 roku postanowiliśmy wywalić wszystko do do kosza i zacząć od nowa. Aktualnie siedzimy w piwnicy i nieregularnie nagrywamy nowy materiał. Można go usłyszeć na rzadkich koncertach lub na http://ec2ec2.bandcamp.com/. ”

Iza – bas/wokal
Darek – efekty/sample/perkusjonalia
Vojko – syntezatory
Lipski – syntezatory/wokal

FB: https://www.facebook.com/ecdwa/
BANDCAMP: https://ec2ec2.bandcamp.com/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/tenzespolec2/

Partnerzy projektu:
Stowarzyszenie Topografie, Fabryka Sztuki, Art_Inkubator, Format, Muzeum Sztuki

Projekt dofinansowany w ramach „Grantu na lepszy start”. Zadanie „Grant na lepszy start” jest współfinansowane ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Opowieści z Miasta Włókniarek – zapraszamy na wernisaż!

Komentarze wyłączone 2564 odwiedzin0

Przypominamy, że już dzisiaj (w czwartek 5 października) o godz. 18 otwieramy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa wystawę „Opowieści z miasta włókniarek”. Łódź – jej charakter i tożsamość – ukazana zostanie z osobistej perspektywy osób zatrudnionych w przemyśle włókienniczym, bezpośrednio doświadczających jego pomyślności i upadku.
 
Centralne Muzeum Włókiennictwa, budynek D, III piętro 5 października 2017, czwartek, godz. 18.00, wstęp wolny Wystawa będzie czynna do 3 grudnia 2017 r.


Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Woonerf… albo inaczej? Zapraszamy do udziału w plebiscycie!

Komentarze wyłączone 2604 odwiedzin0

Woonerf – co to takiego? Najprostszą odpowiedzą na to pytanie jest miejski podwórzec – „rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej, na której położono nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i wysokie walory estetyczne przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów.”

Często bywa tak, że najprostsze odpowiedzi nie należą do najbardziej „poetyckich” – nie brzmią zachęcająco, chwytliwie. Czy podwórzec miejski można nazwać inaczej? Czy Woonerf może mieć swój polski odpowiednik – tłumaczenie, które odda jego naturę? Wy nam powiedzcie!

Urząd Miasta Łodzi razem ze stowarzyszeniem Topografie ogłasza plebiscyt na najlepszą polską nazwę dla Woonerfa – wolisz spotykać się na skwerze, w zaciszu, za węgłem? zapraszamy do składania propozycji! Do wygrania niebagatelna nagroda – udział w wydarzeniach organizowanych w Atlas Arenie w loży VIP o wartosci 2.000 zł.

Propozycje można składać do 8 września za pomocą adresu email podworzec.miejski@gmail.com lub na przygotowanych kartach dostępnych podczas spotkań otwartych w terminach:
26.08.2017 g 16 – 20 (podwórzec miejski ul. 6 sierpnia)
02.09.2017 g 16 – 20 (podwórzec miejski ul. 6 sierpnia)

Głosowanie nad wskazanymi nazwami odbędzie się w między 11 a 24 września.

Regulamin konkursu dostępny na stronie https://topografie.pl/plebiscyt-woonerfowy/

Opowieści z Miasta Włókniarek – nowy projekt Stowarzyszenia Topografie

Komentarze wyłączone 5289 odwiedzin0

Przemilczany głos. Transformacja, upadek, zmiana włókienniczej Łodzi z perspektywy świadków

Łódź była miastem włókienniczym, największym w Polsce ośrodkiem produkcji tekstylnej. Gdy nagle nastąpił koniec przemysłu, nie było planu awaryjnego. Tysiące ludzi tracących pracę, likwidowane zakłady, upadające miasto. Mogłoby się wydawać, że dziś po dawnym przemyśle wiele nie zostało. Czy aby na pewno? Czy nie jest to historia, która ma swoją kontynuację? Ile potrzeba słów, ile trzeba uwzględnić głosów, by opowiedzieć całą historię miasta?

Dlaczego warto?

Schyłek Łodzi włókienniczej to czas, o którym wciąż niechętnie się rozmawia. Chcemy go zrozumieć, zgłębić i oddać głos osobom, które mogą o nim opowiedzieć. Interesują nas opowieści świadków ówczesnych wydarzeń, ich perspektywa, doświadczenie, spojrzenie na przemysł włókienniczy w Łodzi i jego upadek, zmiany zachodzące w mieście i w życiu społecznym. Chcemy wnieść ich opowieść do debaty o przeszłej i współczesnej tożsamości miasta.

Czym właściwie się zajmiemy?

Stowarzyszenie Topografie w partnerstwie z Centralnym Muzeum Włókiennictwa zbiera opowieści byłych łódzkich włókniarzy i włókniarek. Zostaną one umieszczone w Cyfrowym Archiwum Łodzian Miastograf.pl. W okresie wakacyjnym naszych rozmówców zaprosimy do wspólnej pracy warsztatowej. Czerpiąc z narzędzi sztuki współczesnej i pomysłów uczestników i uczestniczek, wspólnie stworzymy cykl wizualnych, audialnych i performatywnych wypowiedzi na temat włókienniczej historii Łodzi, okresu upadku przemysłu i obecnej tożsamości miasta. Prace, wraz z zebranymi historiami i fotografiami, pokażemy na wystawie, której wernisaż odbędzie się 30 września 2017 roku. Wystawa czynna będzie do końca listopada 2017 roku.

Odbiorcy zostaną zaproszeni do wchodzenia w dialog z przedstawionym fragmentem rzeczywistości i uzupełniania go, a tym samym do dyskusji na temat własnych doświadczeń, przeszłości i teraźniejszości miasta. Młodzież zostanie zaproszona na specjalne warsztaty towarzyszące wystawie.


Uwaga!

Wciąż szukamy rozmówców i rozmówczyń, osób związanych z przemysłem włókienniczym, które chciałyby podzielić się z nami swoją opowieścią. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

 • 605 048 040 (Izabella Alwingier)

 • 604 306 589 (Joanna Kocemba)

lub na adres mailowy: wlokniarki@topografie.pl

Kolejne informacje o przebiegu projektu publikowane będą ba blogu portalu Miastograf.pl: http://miastograf.pl/blog


Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Budżet obywatelski – zapraszamy na spotkania informacyjne!

Brak komentarzy 3081 odwiedzin0

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w Twojej okolicy? A może chcesz zachęcić mieszkańców i mieszkanki do głosowania na Twoją propozycję? Zapraszamy Cię na spotkanie!

W trakcie spotkania opowiemy Ci jak głosować i co dalej będzie się działo z projektami po głosowaniu. Chętnie oddamy Ci głos, niezależnie czy chcesz opowiedzieć o swoim projekcie, czy wypowiedzieć się o projekcie innej osoby. Zależy nam, by poznać Twoją opinię – będzie ona stanowiła dodatkowy głos w trakcie dalszych etapów analizowania wniosków.

Spotkanie będzie prowadzone przez zespół moderatorski Stowarzyszenia Topografie – jeden z projektów budzi kontrowersje? A może jego zakres czy potencjalne miejsce realizacji powinny, Twoim zdaniem, zostać zmienione? Jesteśmy po to, by wspólnie poszukać najlepszych rozwiązań.

————————————————-
LISTA SPOTKAŃ:
(wszystkie spotkania zaczynają się o godzinie 17:00)

 • 15/05
  BOK Ul. Limanowskiego 166
  Bałuty Zachodnie, Teofilów Wielkopolska
 • 16/05
  SP 184 ul. Syrenki 19a
  Radogoszcz, Łagiewniki
 • 17/05
  ZSG-T 13 ul. Skrzydlata 15
  Julianów-Marysin-Rogi, Wzniesień Łódzkich
 • 18/05
  PG 33 ul. Janosika 136
  Dolina Łódki, Stoki-Sikawa-Podgórze, Nowosolna, Mileszki
 • 19/05
  SP 101 ul. Wspólna 5/7
  Bałuty Centrum
 • 22/05
  PG 10 ul. Harcerska 8/10
  Bałuty Doły
 • 23/05
  SP 40 ul. Praussa 2
  Złotno, Montwiłła-Mireckiego, Zdrowie Mania
 • 24/05
  SP 26 ul. Pogonowskiego 27
  Koziny, Stare Polesie
 • 25/05
  III LO ul. Sienkiewicza 46
  Katedralna, Śródmieście Wschód
 • 26/05
  SP 44 ul. Kusocińskiego 100
  Retkinia Zachód-Smulsko, Lublinek Pienista
 • 29/05
  SP 19 ul. Balonowa 1
  Karolew-Retkinia Wschód
 • 30/05
  SP 51 ul. Ciołkowskiego 11a
  Górniak, Piastów Kurak, Chojny
 • 31/05
  SP 4 ul. Piłsudskiego 101
  Stary Widzew
 • 01/06
  PG 34 ul. Czajkowskiego 14
  Widzew Wschód
 • 02/06
  SP 149 ul. Tatrzańska 69a
  Zarzew
 • 05/06
  SP 141 ul. Zakładowa 35
  Olechów Janów, Nr 33, Andrzejów
 • 06/06
  PG 38 ul. Dubois 7/9
  Nad Nerem, Rokicie, Ruda
 • 07/06
  XXXI LO ul. Kruczkowskiego 4
  Chojny Dąbrowa, Wiskitno

Mili młodzi ludzie | 10 urodziny Topografii

Brak komentarzy 2205 odwiedzin0

Dzisiejsza Łódź jest już innym miastem niż Łódź sprzed dekady, kiedy zakładaliśmy Stowarzyszenie Topografie. Kiedy pytano nas wtedy kim jesteśmy i co robimy, mówiliśmy, że „jesteśmy grupą młodych ludzi, którzy uwierzyli w Łódź”. Dzisiaj na to samo pytanie odpowiadamy nieraz autoironicznie: „jesteśmy grupą ludzi”. Ale przecież wciąż jesteśmy w Łodzi, wciąż działamy na rzecz lepszej jakości życia w naszym mieście. W ciągu minionych 10 lat stworzyliśmy i rozwinęliśmy Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl, Departament Gier, kulturalne centrum Prexer-UŁ na Pomorskiej 39, a obecnie Poziom Wyżej na Piotrkowskiej 56. Zorganizowaliśmy dziesiątki projektów, konsultacji społecznych, spotkań, wystaw, imprez, gier miejskich i warsztatów. Mamy nadzieję, że udało nam się przez to spełnić zamierzane na początku cele – przybliżyć Łódź łodzianom i łodziankom. Dziękujemy, że byliście z nami przez ten czas. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy.

Zatem – mili młodzi ludzie zapraszają na urodziny swojego Stowarzyszenia. No dobra. Może nie tacy mili i niezbyt już młodzi, ale wciąż ludzie i wciąż zapraszają. Redakcja Miastografu.pl wyciągnie z Was wszystkie wspomnienia, Departament Gier zapewni przebieranki i rozrywkę przy małej olimpiadzie sportów miejskich, a przy barze będziecie mogli przeprowadzić najbardziej szczere konsultacje społeczne w swoim życiu. Wpadnijcie świętować z nami.

Budżet obywatelski – w czym możemy pomóc!

Brak komentarzy 2431 odwiedzin0

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta Łodzi przeznaczona do dyspozycji mieszkańców i mieszkanek Łodzi. Jak to działa? Wystarczy, że mieszkasz w Łodzi i wiesz co powinno się zmienić, by żyło się lepiej. Tobie, lokalnej społeczności której jesteś częścią, czy wszystkim łodzianom i łodziankom. Wypełnij formularz, namów innych do głosowania i już – zmieniaj swoje miasto!

 

Pierwszym etapem budżetu jest wypełnienie formularza propozycji zadania. Jak to zrobić? Skąd wziąć potrzebne informacje? Możesz, na przykład, odwiedzić konsultantów ze Stowarzyszenia Topografie! Jesteśmy do Twojej dyspozycji aż do 13 marca, czyli dnia w którym skończy się nabór pomysłów i projektów.

Skontaktuj się z nami:

 • osobiście na ul. Piotrkowskiej 56 lok. 56 – od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-19:00;
 • telefonicznie pod numerem (42)-288-60-01 – od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-19:00;
 • mejlowo pod adresem budzetdlalodzi@gmail.com

Możesz także skorzystać z formularza kontaktowego na tej stronie, który znajdziesz w zakładce kontakt.

KOCHAJMY ŁÓDZKIE WŁÓKNIARKI – 46 ROCZNICA STRAJKÓW Z LUTEGO ’71

Brak komentarzy 2096 odwiedzin0

17,02, godz. 19:00, Stare Polesie / Miejsce Spotkań, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9. Zapraszamy!

17 lutego 1971 r. po godz. 7 rano Richard Nixon czytał o łódzkich włókniarkach. Konkretnie o strajku powszechnym, który rozegrał się w Łodzi w dniach 10-15 lutego tamtego roku. Wydarzenia te uznano za na tyle istotne, że opisano je w jednym z tajnych raportów CIA dostarczanych codziennie prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Dwa lata później Centralna Agencja Wywiadowcza pochylając się nad ogólną sytuacją Polski przypomniała lutowe strajki, odwołując się do bojowej historii łódzkiego ruchu robotniczego:


„(…) Jednoczesne zakomunikowanie obniżek cen oraz sowieckiej pożyczki, która je umożliwiła, miało miejsce w trakcie strajku [włókniarek] w Łodzi. Istnieją powody, by sądzić, że nieugięta postawa łódzkich robotników miała decydujący wpływ na decyzje podjęte w Warszawie i w Moskwie. Łódź zajmowała szczególne miejsce w bojowej tradycji ruchu robotniczego nie tylko w Polsce, ale i w Rosji (do której Łódź należała do 1918 r.). Strajk generalny w Łodzi (krwawo stłumiony przez wojsko carskie) był jednym z najważniejszych momentów rosyjskiej rewolucji 1905 r.”

Podczas tegorocznych obchodów pójdziemy tropem podpowiedzianym przez szpiegów i analityków CIA i spróbujemy obejrzeć Luty’71 na tle historii protestów łódzkich włókniarek od XIX wieku


Zapraszamy o godzinie 19:00 do Miejsca Spotkań na Starym Polesiu na wykład Marty Madejskiej oraz tradycyjną łódzką zalewajkę.


Obchody rocznicy strajków łódzkich z Lutego’71 już po raz trzeci staną się dla nas okazją do przypomnienia o milionach kobiet, które od początków wielkoprzemysłowej Łodzi pracowicie wywalczały godność codziennego życia. Czasem w tym celu otwarcie przeciwstawiały się władzy.

Więcej informacji na temat strajku w zeszłorocznym artykule:

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,138929,19586093,wlokniarki-pokonaly-gierka-kobiety-ktore-strajkowaly-staly.html

Zamykamy Prexer. 30 września ostatni (z)gasi światło.

Brak komentarzy 2614 odwiedzin0

Miejski Punkt Kultury Prexer-UŁ – gdybyśmy mieli podsumować sześć lat działalności, moglibyśmy powiedzieć, że było to miejsce, gdzie wydarzało się wszystko. I wcale byśmy nie skłamali. Przez wspomniane sześć lat zorganizowaliśmy masę wystaw, jeszcze więcej spotkań, warsztatów, pokazów filmowych i trochę mniej imprez. W Prexerze nabywaliśmy konkretnych zawodów – socjolog stał się elektrykiem, geograf podwieszał sufity, kulturoznawca odnawiał meble… bawiliśmy się na weselach, kręciliśmy filmy, robiliśmy z galerii restaurację itp.

2013-03-09-071

Po sześciu latach zamykamy Prexer. Dlaczego? Uniwersytet Łódzki sprzedał budynek przy Pomorskiej 39. Czy w jakikolwiek sposób nas to zaskoczyło? Czy czujemy się oszukani? W sumie niezbyt – jeżeli cokolwiek jest w tym wszystkim zaskakującego, to fakt, że budynek w końcu udało się sprzedać – przez sześć lat, mimo wielu prób, nie było chętnych.

Co dalej? Dalej będzie tylko lepiej;) przenosimy naszą działalność na poziom wyżej – przeprowadzamy się, nie rezygnujemy z lokalu prowadzonego przez Topografie, nie rezygnujemy z lokalu prowadzonego dla wszystkich innych, którzy będą chcieli z nami działać.  O nowej siedzibie poinformujemy pewnie pod koniec października – nadal to geograf z socjologiem, gospodynią przestrzenną i kulturoznawczynią robią remonty, a nie profesjonalne ekipy.  Cierpliwości.

Oficjalne zamknięcie Prexera organizujemy 30 września. Startujemy w okolicach godziny 21:00 – zapewniamy muzykę, towarzystwo, zestaw opowieści o charakterze wspominkowym. Dorzucimy także lodówkę na Twoje własne osobiste napoje – tak, aprowizacja pozostaje we własnym zakresie. I co? W sumie tyle – mówimy Prexerowi grzeczne „do wiedzenia”, ostatni z Nas gasi światło.

2 października zapraszamy na „wyprzedaż garażową” – wiecie jakie skarby zgromadził Departament Gier? Co można znaleźć w rozdzielni pod schodami po sześciu latach unikania tego miejsca? Sprawdźcie – dziwnych rzeczy jest dużo, jeszcze więcej nietuzinkowych, unikalnych i takich „dla koneserów”. Startujemy w samo południe.

172065_180313665343217_5060443_o

2 października będzie też pierwszym i ostatnim dniem, kiedy otworzymy wszystkie znalezione w budynku drzwi i wpuścimy każdego, kto będzie chciał zrobić sobie zdjęcia budynku, w budynku, czy z budynkiem. Taki nasz lokalny Photo Day.

Imprezę pożegnalną zaczynamy w okolicach godziny 21:00 – zapewniamy muzykę, towarzystwo, zestaw opowieści o charakterze wspominkowym. Dorzucimy także lodówkę na Twoje własne osobiste napoje – tak, aprowizacja pozostaje we własnym zakresie. I co? W sumie tyle – mówimy Prexerowi grzeczne „do wiedzenia”, ostatni z Nas gasi światło.

Dowiedz się więcej o działalności Prexera

 • Page 1 of 2
 • 1
 • 2

Nadchodzące wydarzenia

W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.

Polub nas

Filmy